Aaltjes alert

Voedingsgewassen moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Een goed product vereist een gezonde bodem.

Van alle bodemorganismen wordt 95 procent gevormd door aaltjes (kleurloze wormpjes van 0,2 mm tot 10 mm lang). Hiervan is slechts een klein deel schadelijk voor planten. De schade die deze nematoden aanrichten kan echter enorm zijn.

Blgg kan aaltjes tot op het soort-niveau determineren en goed kwantificeren. Ieder gewas heeft zijn eigen belagers. De schadeverwachting hangt samen met het te telen gewas, de gevonden aaltjessoorten en aantallen.

Onder de vlag 'AaltjesAlert' ontvangen telers bij Blgg gerichte informatie, beoordeling en advies op het analyseverslag bij aaltjesonderzoek.

 

 


Mineralen - augustus 2008

In onze nieuwsbrief 'Mineralen' van augustus 2008 is speciaal aandacht besteed aan aaltjes in de consumptie- en pootgoedteelt. Hieronder treft u de link naar de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Mineralen, augustus 2008

 

Andere sites met betrekking tot aaltjes:
www.nemadecide.com
www.aaltjesschema.nl